4676 Views

הלן דורון מדברת על המחסור במורים לאנגלית ב"מעריב"

 .קראו את דבריה של הלן דורון בכתבה בעיתון מעריב על המחסור במורים לאנגלית – על רקע התכנית של שר החינוך בנט לחיזוק הוראת האנגלית, בדגש על השפה המדוברת.  המתודולוגיה הייחודית של שיטת הלן דורון, המבוססת על מחקר מדעי ולמידה חוייתית ופעילה, עונה על הצרכים האלה.

"לא רק מורים חסרים, אלא גם חומרים והדרכה נכונה איך ללמד אנגלית מדוברת ברמה גבוהה תוך שימוש בהמחשות, בשירים, בתנועה ובשיטה של שמיעה חוזרת… צריך מדריכים שיסבירו למורה את התהליך השכלי”

אנגלית מדוברת זה הלן דורון!

[Heateor-SC]
4677 Views

הלן דורון מדברת על המחסור במורים לאנגלית ב"מעריב"

 .קראו את דבריה של הלן דורון בכתבה בעיתון מעריב על המחסור במורים לאנגלית – על רקע התכנית של שר החינוך בנט לחיזוק הוראת האנגלית, בדגש על השפה המדוברת.  המתודולוגיה הייחודית של שיטת הלן דורון, המבוססת על מחקר מדעי ולמידה חוייתית ופעילה, עונה על הצרכים האלה.

"לא רק מורים חסרים, אלא גם חומרים והדרכה נכונה איך ללמד אנגלית מדוברת ברמה גבוהה תוך שימוש בהמחשות, בשירים, בתנועה ובשיטה של שמיעה חוזרת… צריך מדריכים שיסבירו למורה את התהליך השכלי”

אנגלית מדוברת זה הלן דורון!