5527 Views

זכיינות בחברה בינלאומית – איך מרימים את הכפפה?‏

כפפה תופסת כדור

בעולם הרחב, כמו גם בישראל, יותר ויותר אנשי עסקים פונים לזכיינות. היתרונות ברורים – גב מקצועי רחב של חברה בינלאומית, מוניטין שאפשר להתבסס עליהם, ושפע של שיטות עבודה מסודרות.

קניית זיכיון – בעיקר בתחום החינוך –  היא ממש כמו בחירת בן זוג לחיים. יש הרבה מאוד פרטים שצריכים לברר ולקחת בחשבון, לפני שמחליטים להחליף טבעות. חשוב לזכור שמדובר במחויבות ארוכת טווח הדורשת השקעה גדולה. גם כאן, חשוב לבלות זמן במשותף, ללמוד ולהכיר אתת הצד השני, ככל שניתן.

ההליך הבסיסי – בדיקת נאותות (Due Diligence) – מספק מידע ראשוני על הזיכיון שאתם מתכננים לקנות: הרקורד העסקי, המוניטין הקיימים וההתנהלות השוטפת. של החברה המזכה.

שלב מתקדם יותר והכרחי לא פחות הוא ביקור במטה החברה. כאן תוכלו לקבל מבט קרוב יותר על השותף העסקי שהוא גם "האבא" של הזיכיון בו אתם מתעניינים.

ביקור במטה החברה מאפשר להבין באופן עמוק את דרכי הפעולה של הארגון – מהדרג הגבוה ביותר ועד לדרג הזוטר ביותר, את החזון ואת הערכים שלו, וכל זאת ממקור ראשון ובאופן בלתי אמצעי. כדאי וחשוב לשוחח עם אנשי ההדרכה, עם אנשי השיווק ועם אנשי הלוגיסטיקה. לשאול שאלות (גם שאלות לא נעימות) ולהעריך בעין בוחנת את התשובות שתקבלו.

ההיכרות והגילוי הם הדדיים: שני הצדדים מכירים את מאפייניו של הצד השני, ומבצעים הערכה של המידע והתחושות.

עבורך, כזכיין, חשוב לגלות איזו תמיכה תוכל לקבל בפעולות היומיומיות שלך מהמשרד הראשי; הארגון המזכה (כלומר, המעניק את הזיכיון) רוצה לבחון את כישוריך בעבודה עצמאית ועד כמה הינך מתאים לאתגרים האופייניים לבעל זיכיון – האם יש לך את מה שנדרש כדי להצליח בשוק מתגמל – אך תחרותי, והאם תוכל לעמוד במטרות שהגדרתם במשותף.

זכיון בתחום החינוך – ייחודי ומיוחד

רכישת זיכיון בתחום החינוך איננה דומה לרכישת מוצר, יקר וחשוב ככל שיהיה: מדובר בתחילתו של תהליך המשלב השקעה של משאבים (כספיים ושאינם כספיים); בהצטרפות לארגון מבוסס; בהפיכה לחלק מקהילה גלובלית רחבה יותר; ובהחלטה שיש לה השפעה על סדר היום שלך ועל הממשקים החברתיים והעסקיים שלך לזמן ארוך.

לפני קבלת ההחלטה, חשוב שתהיה בטוח שאתה רותם את סוסייך לעגלה הנכונה – למותג בינלאומי חזק שיוכל – בעזרת המחוייבות וההשקעה שלך – להפוך לעסק מתגמל ומעצים: מקצועית, כלכלית ואישית.

אן גורדון

אן גורדון, סגנית נשיאה לפיתוח עסקי ומכירות

[Heateor-SC]
5528 Views

זכיינות בחברה בינלאומית – איך מרימים את הכפפה?‏

כפפה תופסת כדור

בעולם הרחב, כמו גם בישראל, יותר ויותר אנשי עסקים פונים לזכיינות. היתרונות ברורים – גב מקצועי רחב של חברה בינלאומית, מוניטין שאפשר להתבסס עליהם, ושפע של שיטות עבודה מסודרות.

קניית זיכיון – בעיקר בתחום החינוך –  היא ממש כמו בחירת בן זוג לחיים. יש הרבה מאוד פרטים שצריכים לברר ולקחת בחשבון, לפני שמחליטים להחליף טבעות. חשוב לזכור שמדובר במחויבות ארוכת טווח הדורשת השקעה גדולה. גם כאן, חשוב לבלות זמן במשותף, ללמוד ולהכיר אתת הצד השני, ככל שניתן.

ההליך הבסיסי – בדיקת נאותות (Due Diligence) – מספק מידע ראשוני על הזיכיון שאתם מתכננים לקנות: הרקורד העסקי, המוניטין הקיימים וההתנהלות השוטפת. של החברה המזכה.

שלב מתקדם יותר והכרחי לא פחות הוא ביקור במטה החברה. כאן תוכלו לקבל מבט קרוב יותר על השותף העסקי שהוא גם "האבא" של הזיכיון בו אתם מתעניינים.

ביקור במטה החברה מאפשר להבין באופן עמוק את דרכי הפעולה של הארגון – מהדרג הגבוה ביותר ועד לדרג הזוטר ביותר, את החזון ואת הערכים שלו, וכל זאת ממקור ראשון ובאופן בלתי אמצעי. כדאי וחשוב לשוחח עם אנשי ההדרכה, עם אנשי השיווק ועם אנשי הלוגיסטיקה. לשאול שאלות (גם שאלות לא נעימות) ולהעריך בעין בוחנת את התשובות שתקבלו.

ההיכרות והגילוי הם הדדיים: שני הצדדים מכירים את מאפייניו של הצד השני, ומבצעים הערכה של המידע והתחושות.

עבורך, כזכיין, חשוב לגלות איזו תמיכה תוכל לקבל בפעולות היומיומיות שלך מהמשרד הראשי; הארגון המזכה (כלומר, המעניק את הזיכיון) רוצה לבחון את כישוריך בעבודה עצמאית ועד כמה הינך מתאים לאתגרים האופייניים לבעל זיכיון – האם יש לך את מה שנדרש כדי להצליח בשוק מתגמל – אך תחרותי, והאם תוכל לעמוד במטרות שהגדרתם במשותף.

זכיון בתחום החינוך – ייחודי ומיוחד

רכישת זיכיון בתחום החינוך איננה דומה לרכישת מוצר, יקר וחשוב ככל שיהיה: מדובר בתחילתו של תהליך המשלב השקעה של משאבים (כספיים ושאינם כספיים); בהצטרפות לארגון מבוסס; בהפיכה לחלק מקהילה גלובלית רחבה יותר; ובהחלטה שיש לה השפעה על סדר היום שלך ועל הממשקים החברתיים והעסקיים שלך לזמן ארוך.

לפני קבלת ההחלטה, חשוב שתהיה בטוח שאתה רותם את סוסייך לעגלה הנכונה – למותג בינלאומי חזק שיוכל – בעזרת המחוייבות וההשקעה שלך – להפוך לעסק מתגמל ומעצים: מקצועית, כלכלית ואישית.

אן גורדון

אן גורדון, סגנית נשיאה לפיתוח עסקי ומכירות