5192 Views

לימוד אנגלית לילדים

לימוד אנגלית לילדים החל בגיל הינקות, כבר אינו נתפס כמותרות. כמו כל הורה, כולנו רוצים להעניק לילדינו נקודת זינוק טובה יותר להמשך החיים, לכן לימוד אנגלית לילדים כבר מגיל צעיר, הוא בהחלט אחת הדרכים לעשות זאת.

מחקרים מראים כי כאשר מתחילים ללמוד שפה זרה בגיל צעיר, הלמידה נעשית באופן טבעי, ממש כמו רכישת שפת אם. עם חלוף השנים, ולמעשה לאחר גיל 7, לימוד השפה כבר אינו נרכש בדרך הטבעית, צריך ללמד אותו. ורק אז, במקרה הטוב, מתחילים הילדים ללמוד אנגלית בבית הספר.

לימוד אנגלית לילדים: הדרך הטבעית והנכונה

למעלה מ-30 שנות ניסיון בלימוד אנגלית לילדים בכל העולם, החל מגיל 3 חודשים ועד לבחינות הבגרות, הביאו את הלן דורון להיות מותג בינלאומי מוביל בלימודי אנגלית כשפה זרה. עקרונות השיטה מבוססים על עקרון הלימוד הטבעי של שפת אם. ככל שהילד מתחיל מוקדם יותר כך ייטב, אבל בכל גיל שהוא מתחיל, עדיף שילמד בשיטה שעובדת על עקרונות אלה:

 • שיטה רב חושית – המשלבת האזנה, משחק, התנסות, כתיבה וקריאה.
 • לימוד מתוך חוויה – בצורה פעילה ומשתתפת ולא באופן פאסיבי. זוהי הדרך לרכוש ידע חדש אפילו כשהילד כלל לא מרגיש שהוא לומד.
 • לימוד בקבוצות קטנות – יתרון הלימוד בקבוצה ניכר על לימוד לבד בהוראה פרטית – הילד תורם ונתרם מהמגוון בקבוצה ומהאינטראקציה בין הילדים.
 • חזרתיות – חזרה על כל חומר שנלמד תורמת לכך שהוא 'שוקע' ומעובד. מספיקה חזרה פאסיבית כגון שמיעה חוזרת של מילות שיר.
 • צוות הוראה מקצועי – אין לזלזל בחשיבות המורה. מורה מקצועית היא המפתח לשיעור מוצלח.
 • חומרי לימוד מקצועיים ומוכחים שנבדקו לאורך שנים ונכתבו ע"י מומחים פדגוגיים.
 • חיזוק חיובי – זאת הדרך להוביל את הילד להישגים. כל אבן דרך מזכה את הילד בחיזוק חיובי, על עצם הנסיון והפעולה שנקט – אפילו אם לא עמד במשימה.

לימוד אנגלית לילדים: קבוצות מותאמות לילדים בכל הגילאים

לימוד אנגלית לילדים לגילאי 3 חודשים – 3 שנים >>

לימוד אנגלית לילדים לגילאי 3 – 9 שנים >>

לימוד אנגלית לילדים לגילאי 9 – 12 שנים >>

לימוד אנגלית לבני נוער לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים >>

[Heateor-SC]
5193 Views

לימוד אנגלית לילדים

לימוד אנגלית לילדים החל בגיל הינקות, כבר אינו נתפס כמותרות. כמו כל הורה, כולנו רוצים להעניק לילדינו נקודת זינוק טובה יותר להמשך החיים, לכן לימוד אנגלית לילדים כבר מגיל צעיר, הוא בהחלט אחת הדרכים לעשות זאת.

מחקרים מראים כי כאשר מתחילים ללמוד שפה זרה בגיל צעיר, הלמידה נעשית באופן טבעי, ממש כמו רכישת שפת אם. עם חלוף השנים, ולמעשה לאחר גיל 7, לימוד השפה כבר אינו נרכש בדרך הטבעית, צריך ללמד אותו. ורק אז, במקרה הטוב, מתחילים הילדים ללמוד אנגלית בבית הספר.

לימוד אנגלית לילדים: הדרך הטבעית והנכונה

למעלה מ-30 שנות ניסיון בלימוד אנגלית לילדים בכל העולם, החל מגיל 3 חודשים ועד לבחינות הבגרות, הביאו את הלן דורון להיות מותג בינלאומי מוביל בלימודי אנגלית כשפה זרה. עקרונות השיטה מבוססים על עקרון הלימוד הטבעי של שפת אם. ככל שהילד מתחיל מוקדם יותר כך ייטב, אבל בכל גיל שהוא מתחיל, עדיף שילמד בשיטה שעובדת על עקרונות אלה:

 • שיטה רב חושית – המשלבת האזנה, משחק, התנסות, כתיבה וקריאה.
 • לימוד מתוך חוויה – בצורה פעילה ומשתתפת ולא באופן פאסיבי. זוהי הדרך לרכוש ידע חדש אפילו כשהילד כלל לא מרגיש שהוא לומד.
 • לימוד בקבוצות קטנות – יתרון הלימוד בקבוצה ניכר על לימוד לבד בהוראה פרטית – הילד תורם ונתרם מהמגוון בקבוצה ומהאינטראקציה בין הילדים.
 • חזרתיות – חזרה על כל חומר שנלמד תורמת לכך שהוא 'שוקע' ומעובד. מספיקה חזרה פאסיבית כגון שמיעה חוזרת של מילות שיר.
 • צוות הוראה מקצועי – אין לזלזל בחשיבות המורה. מורה מקצועית היא המפתח לשיעור מוצלח.
 • חומרי לימוד מקצועיים ומוכחים שנבדקו לאורך שנים ונכתבו ע"י מומחים פדגוגיים.
 • חיזוק חיובי – זאת הדרך להוביל את הילד להישגים. כל אבן דרך מזכה את הילד בחיזוק חיובי, על עצם הנסיון והפעולה שנקט – אפילו אם לא עמד במשימה.

לימוד אנגלית לילדים: קבוצות מותאמות לילדים בכל הגילאים

לימוד אנגלית לילדים לגילאי 3 חודשים – 3 שנים >>

לימוד אנגלית לילדים לגילאי 3 – 9 שנים >>

לימוד אנגלית לילדים לגילאי 9 – 12 שנים >>

לימוד אנגלית לבני נוער לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים >>