1852 Views

110 זיכיונות חדשים של מרכזי לימוד הצטרפו בשנת 2013 לרשת הבינלאומית של אנגלית בשיטת הלן דורון

מזל טוב לכל הזכיינים שלנו – הוותיקים והחדשים כאחד. אנו מאחלים לכם שתמשיכו להצליח גם בשנת הלימודים הבאה!

img-content cgrcu .

[Heateor-SC]
1853 Views

110 זיכיונות חדשים של מרכזי לימוד הצטרפו בשנת 2013 לרשת הבינלאומית של אנגלית בשיטת הלן דורון

מזל טוב לכל הזכיינים שלנו – הוותיקים והחדשים כאחד. אנו מאחלים לכם שתמשיכו להצליח גם בשנת הלימודים הבאה!

img-content cgrcu .