2068 Views

"קיבלתי בסיס לעתיד שלי," אומרת תלמידה לשעבר של אנגלית בשיטת הלן דורון

blogpost - former student

הקשיבו לדבריה של לורה, כיום סטודנטית להנדסת חשמל וטכנולוגיית מידע בגרמניה, המספרת על חוויותיה בלימוד אנגלית בשיטת הלן דורון ואיך שש שנותיה כתלמידה צעירה קידמו אותה מבחינה אישית ומקצועית.

דבריה של תלמידה לשעבר בקורסים לאנגלית בשיטת הלן דורון

[Heateor-SC]
2069 Views

"קיבלתי בסיס לעתיד שלי," אומרת תלמידה לשעבר של אנגלית בשיטת הלן דורון

blogpost - former student

הקשיבו לדבריה של לורה, כיום סטודנטית להנדסת חשמל וטכנולוגיית מידע בגרמניה, המספרת על חוויותיה בלימוד אנגלית בשיטת הלן דורון ואיך שש שנותיה כתלמידה צעירה קידמו אותה מבחינה אישית ומקצועית.

דבריה של תלמידה לשעבר בקורסים לאנגלית בשיטת הלן דורון