2339 Views

זכייני הלן דורון תורמים למוטיבציה של ילדי בולגריה ללמידה בדרך הטבעית

עבור רוסי מילקוף, זכיין הלן דורון בבולגריה, דו-לשוניות הייתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה. רוסי ומשפחתה, התגוררו 10 שנים בצפון ארה"ב ובנה, ויקטור, רכש את היכולת ללמוד אנגלית וספרדית בקלות לצד שפת האם הבולגרית. דבר זה גרם לרוסי להבין את המשמעות הטמונה ביכולת של ילדים לקלוט שפות בקלות בגיל צעיר והפך את נסיונה האישי לעסק עצמאי.

[Heateor-SC]
2340 Views

זכייני הלן דורון תורמים למוטיבציה של ילדי בולגריה ללמידה בדרך הטבעית

עבור רוסי מילקוף, זכיין הלן דורון בבולגריה, דו-לשוניות הייתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה. רוסי ומשפחתה, התגוררו 10 שנים בצפון ארה"ב ובנה, ויקטור, רכש את היכולת ללמוד אנגלית וספרדית בקלות לצד שפת האם הבולגרית. דבר זה גרם לרוסי להבין את המשמעות הטמונה ביכולת של ילדים לקלוט שפות בקלות בגיל צעיר והפך את נסיונה האישי לעסק עצמאי.