2535 Views

שיפור לימודי האנגלית באוסטריה

האם ניתן למצוא את האיזון המושלם בין הבית לעבודה? לפי מוניקה לשקולינג, זה פשוט וקל. מוניקה, זכיינית ראשית בהלן דורון אוסטריה, מאמינה שהקריירה שבחרה מאפשרת לנשים עובדות למצוא את האיזון הנכון בין הקריירה לשעות הפנאי עם המשפחה. "בתור עצמאית, את יכולה לבחור את ימי ושעות העבודה שלך ובתור עסק שמנוהל ע"י נשים, קיימת הבנה מלאה לצרכים שלנו כאמהות".

[Heateor-SC]
2536 Views

שיפור לימודי האנגלית באוסטריה

האם ניתן למצוא את האיזון המושלם בין הבית לעבודה? לפי מוניקה לשקולינג, זה פשוט וקל. מוניקה, זכיינית ראשית בהלן דורון אוסטריה, מאמינה שהקריירה שבחרה מאפשרת לנשים עובדות למצוא את האיזון הנכון בין הקריירה לשעות הפנאי עם המשפחה. "בתור עצמאית, את יכולה לבחור את ימי ושעות העבודה שלך ובתור עסק שמנוהל ע"י נשים, קיימת הבנה מלאה לצרכים שלנו כאמהות".