2348 Views

מה יכולים דוברי אנגלית כשפה שנייה לתרום לשפה האנגלית?

אנגלית היא שפה שאוספת ומשלבת מילים משפות ותרבויות רבות אחרות, כשעולה הצורך. בפורום של אתר LinkedIn, שהתקיים לאחרונה בהשתתפותם של מורים דו-לשוניים מתחום לימוד האנגלית כשפה זרה (EFL) בכל העולם, שוחחו המשתתפים על המילים שארצותיהם תרמו לכור ההיתוך הזה, ואף הציעו מהשפות שלהם מונחים שיכולים להעשיר את השפה האנגלית.

אחד התורמים לעניין, מורה מספרד, ציין כי למעלה מ-60% מהמילים באנגלית מקורן בצרפתית או בלטינית, והן נעות הלוך ושוב בין שפות ותרבויות שונות. הוא כינה את התופעה הזאת "מילות בומרנג". לכן, מילים רבות דומות בשפות רבות. לדוגמה, המילה "אמא": mommy, mum, mom, maman, mama, mutti, mutti, amma, ema וכד'.

משתתף אחר בפורום – מורה לאנגלית כשפה זרה מהודו – טבע את המילה commutainment – שמתייחסת לתקשורת באמצעות שעשוע בשיעורי האנגלית כשפה שנייה (ESL). המילה החדשה משלבת את המילים communication (תקשורת) ו- entertainment (שעשוע), והוא משתמש בה במאמריו בנושא הדו-לשוניוּת, בתקווה שתהפוך עם הזמן למונח מקובל.

שני נושאים שעלו שוב ושוב בהצעות למילים שחסרות בשפה האנגלית, היו: איחולים ל"אנרגיה משופרת" (increased energy) וברכה על רכישה חדשה – שני מושגים חשובים שקיימים בשפות רבות [כמו למשל בשפתנו – "תתחדש". הערת המתרגמת], אבל אינם קיימים באנגלית.

מאחר שהאנגלית היא שפה דינמית, לכל קורסי Helen Doron English for kids נוספים כל הזמן חומרים חדשים המשקפים עדכונים ושינויים בשפה, בעודם שומרים על סביבה מהנה, מוסיקלית ומאתגרת.

img-content

[Heateor-SC]
2349 Views

מה יכולים דוברי אנגלית כשפה שנייה לתרום לשפה האנגלית?

אנגלית היא שפה שאוספת ומשלבת מילים משפות ותרבויות רבות אחרות, כשעולה הצורך. בפורום של אתר LinkedIn, שהתקיים לאחרונה בהשתתפותם של מורים דו-לשוניים מתחום לימוד האנגלית כשפה זרה (EFL) בכל העולם, שוחחו המשתתפים על המילים שארצותיהם תרמו לכור ההיתוך הזה, ואף הציעו מהשפות שלהם מונחים שיכולים להעשיר את השפה האנגלית.

אחד התורמים לעניין, מורה מספרד, ציין כי למעלה מ-60% מהמילים באנגלית מקורן בצרפתית או בלטינית, והן נעות הלוך ושוב בין שפות ותרבויות שונות. הוא כינה את התופעה הזאת "מילות בומרנג". לכן, מילים רבות דומות בשפות רבות. לדוגמה, המילה "אמא": mommy, mum, mom, maman, mama, mutti, mutti, amma, ema וכד'.

משתתף אחר בפורום – מורה לאנגלית כשפה זרה מהודו – טבע את המילה commutainment – שמתייחסת לתקשורת באמצעות שעשוע בשיעורי האנגלית כשפה שנייה (ESL). המילה החדשה משלבת את המילים communication (תקשורת) ו- entertainment (שעשוע), והוא משתמש בה במאמריו בנושא הדו-לשוניוּת, בתקווה שתהפוך עם הזמן למונח מקובל.

שני נושאים שעלו שוב ושוב בהצעות למילים שחסרות בשפה האנגלית, היו: איחולים ל"אנרגיה משופרת" (increased energy) וברכה על רכישה חדשה – שני מושגים חשובים שקיימים בשפות רבות [כמו למשל בשפתנו – "תתחדש". הערת המתרגמת], אבל אינם קיימים באנגלית.

מאחר שהאנגלית היא שפה דינמית, לכל קורסי Helen Doron English for kids נוספים כל הזמן חומרים חדשים המשקפים עדכונים ושינויים בשפה, בעודם שומרים על סביבה מהנה, מוסיקלית ומאתגרת.

img-content