2006 Views

היכן אפשר למצוא ברחבי העולם את בתי הספר הטובים ביותר – ואת הילדים הכי שמחים

הסקר הבינלאומי התלת-שנתי של "הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי" הִשווה תוצאות מבחנים מ-65 מדינות. הסקר דירג את מידת אושרם של הילדים על פי אחוז התלמידים שהסכימו או לא-הסכימו עם האמירה "טוב לי בבית הספר". Lithuanian phrases . תוצאות המבחנים דורגו בהתבסס על דירוג משולב של ציוניהם האישיים של הילדים במתמטיקה, בקריאה ובמדעים.

קראו את המאמר וכתבו לנו מה דעתכם: http://www.buzzfeed.com/jakel11/where-in-the-world-you-can-find-the-best-schools-and-the-hap
באיזה מקום מדורגת המדינה שלכם?
האם התוצאות הפתיעו אתכם?

[Heateor-SC]
2007 Views

היכן אפשר למצוא ברחבי העולם את בתי הספר הטובים ביותר – ואת הילדים הכי שמחים

הסקר הבינלאומי התלת-שנתי של "הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי" הִשווה תוצאות מבחנים מ-65 מדינות. הסקר דירג את מידת אושרם של הילדים על פי אחוז התלמידים שהסכימו או לא-הסכימו עם האמירה "טוב לי בבית הספר". Lithuanian phrases . תוצאות המבחנים דורגו בהתבסס על דירוג משולב של ציוניהם האישיים של הילדים במתמטיקה, בקריאה ובמדעים.

קראו את המאמר וכתבו לנו מה דעתכם: http://www.buzzfeed.com/jakel11/where-in-the-world-you-can-find-the-best-schools-and-the-hap
באיזה מקום מדורגת המדינה שלכם?
האם התוצאות הפתיעו אתכם?