hdn-courses-wrap

לימודי אנגלית לילדים ונוער

מדוע אוהבים ללמוד אצלנו? כי הקורסים שלנו מחולקים לתכניות לימוד ייחודיות אשר מותאמות לכל שכבת גיל, רמה ומיומנויות למידה. התכנים שלנו נבנו בצורה מיטבית לדרך שבה ילדים אוהבים ללמוד ומותאמים לסגנונות למידה שונים – למידה ויזואלית, קולית, רב-חושית ועוד. תכני השיעור מנצלים את יכולת הלמידה הטבעית הקיימת אצל ילדים ומנגישים להם את השפה האנגלית בקלות וללא מאמץ.

לימוד אנגלית לילדים בשיטת הלן דורון מבוסס על למידה טבעית מהנה המשלבת בתוכה תכנים פדגוגיים מהנים ועזרי לימוד מעוררי חושים. ילדיכם יהנו מחוויית למידה שאין כמותה – להמצא בתהליך למידה מבלי להבין שלומדים. הידע הנרכש נספג בקלות באמצעות תכנים מהנים הכוללים סיפורים, שירים, חרוזים, תנועה והפעלות ייחודיות.

הקורסים המוצעים

תינוקות ופעוטות 3 חודשים – 3 שנים

גנים – כיתה ג’מגיל 8-3 שנים

כיתות ד’-ו’ מגיל 12-9 שנים

חט”ב ותיכון מגיל 18-12 שנים

תינוקות ופעוטות

3 חודשים – 3 שנים

גנים – כיתה ג’

מגיל 9-3 שנים

כיתות ד’-ו’

מגיל 11-9 שנים

חט”ב ותיכון

מגיל 18-12 שנים

מה ילדיכם יחוו בשיעורי האנגלית שלנו?

הורים ממליצים