Helen Doron Enrich

תכניות הלימוד של הלן דורון יכולות להלמד גם מחוץ למרכזי הלימוד שלנו – בבתי ספר, גני ילדים, משפחתונים ועוד. התאמנו את המתודולוגיה שלנו כך שתתאים גם ללימוד בקבוצות גדולות או בכיתות עם למעלה מ-20 תלמידים עם קורסים ותכנים מהנים במיוחד.

המורות שלנו מוסמכות ומוכשרות גם בהוראת אנגלית לתוכניות חוץ-בית ספריות. עם מגוון גדול של תוכניות למידה שתוכננו בהתאם לגיל ולשלבי התפתחות, לילדים ולנוער, במסגרת שנתית או כתכנית לחופשים/קייטנות – לנו יש את הפתרון.

יתרונות הלימוד בשיטת הלן דורון בבתי הספר ובגנים:

תכניות הלימוד שלנו בבתי ספר ובגנים:

Baby’s First English

מגיל: 3 חודשים – שנתיים

Baby’s First English מתמקד בשפה האנגלית תוך שיפור ההתפתחות החושית-מוטורית, הקוגניטיבית והחברתית של התינוק, תקשורת קדם מילולית, מיומנויות קריאה מוקדמת, והערכת מוזיקה וקצב.

פרטי הקורס >

Baby’s First English

מגיל:  3 חודשים – שנתיים

Baby’s First English מתמקד בשפה האנגלית תוך שיפור ההתפתחות החושית-מוטורית, הקוגניטיבית והחברתית של התינוק, תקשורת קדם מילולית, מיומנויות קריאה מוקדמת, והערכת מוזיקה וקצב.

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

550 מילים (24 שירים)

אורך השיעור

45 דקות

Helen Doron Enrich Courses Books_Baby First English

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

550 מילים (24 שירים)

אורך השיעור

45 דקות

Helen Doron English Enrich Course Logo Didi Yellow
didi the dragon yellow course logo helen doron enrich

Didi the Dragon Yellow

מגיל: שנתיים – 4 שנים

קורס זה מייצר הכרה עם השפה האנגלית בדרך מהנה ומוזיקלית המותאמת לגיל הרך. 15 שירים מקוריים ו-13 אנימציות מרתקות דרכן ילדיכם יכירו את הדמויות סם הנסיך, פלאפי החתול ודידי הדרקונית אשר יתווכו בהנאה רבה את השפה האנגלית לילדיכם.

פרטי הקורס >

Helen Doron English Enrich Didi Yellow Course Logo
Didi the Dragon course logo helen doron enrich

Didi the Dragon Yellow

מגיל: שנתיים – 4 שנים

קורס זה מייצר הכרה עם השפה האנגלית בדרך מהנה ומוזיקלית המותאמת לגיל הרך. 15 שירים מקוריים ו-13 אנימציות מרתקות דרכן ילדיכם יכירו את הדמויות סם הנסיך, פלאפי החתול ודידי הדרקונית אשר יתווכו בהנאה רבה את השפה האנגלית לילדיכם.

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

300 מילים – 15 שירים מקוריים, 13 פרקי אנימציה

אורך השיעור

45 דקות

Helen Doron Enrich Courses Books_Didi Yellow

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

300 מילים – 15 שירים מקוריים, 13 פרקי אנימציה

אורך השיעור

45 דקות

didi the dragon green course logo helen doron enrich

Didi the Dragon Green

גיל: שנתיים – 4 שנים

קורס זה הינו קורס המשך ל- Didi the Dragon Yellow, הממשיך לפתח את יכולות הילדים בגיל הרך ללימודי שפה שנייה באמצעות שירים, משחקים והמון הנאה.

פרטי הקורס >

Didi the Dragon Green

מגיל: שנתיים – 4 שנים

קורס זה הינו קורס המשך ל- Didi the Dragon Yellow, הממשיך לפתח את יכולות הילדים בגיל הרך ללימודי שפה שנייה באמצעות שירים, משחקים והמון הנאה.

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

300 מילים – 15 שירים מקוריים, 13 פרקי אנימציה

אורך השיעור

45 דקות

Helen Doron Enrich Courses Books_Didi Green

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

300 מילים – 15 שירים מקוריים, 13 פרקי אנימציה

אורך השיעור

45 דקות

polly tells tales course logo helen doron enrich

Polly Tells Tales

גיל: 4 שנים – 6 שנים

קורס מבוא מהנה לאנגלית לילדים. קורס זה אידיאלי לילדים שנחשפו ברמה נמוכה או כלל לא לשפה האנגלית. הקורס כולל חשיפה לסגנונות מוזיקליים רבים ושונים: פופ, ראפ, ג’אז ועוד. כל שיר מלווה בתנועות וריקודים הנבנו בקפידה לספיגה, זכירות והבנה טובה יותר של השפה.

פרטי הקורס >

Polly Tells Tales

מגיל: 4 שנים – 6 שנים

קורס מבוא מהנה לאנגלית לילדים. קורס זה אידיאלי לילדים שנחשפו ברמה נמוכה או כלל לא לשפה האנגלית. הקורס כולל חשיפה לסגנונות מוזיקליים רבים ושונים: פופ, ראפ, ג’אז ועוד. כל שיר מלווה בתנועות וריקודים הנבנו בקפידה לספיגה, זכירות והבנה טובה יותר של השפה.

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

650 מילים – 17 שירים מקוריים, 8 פרקי אנימציה

אורך השיעור

45 דקות

Helen Doron Enrich Courses Books_Polly Tales

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

650 מילים – 17 שירים מקוריים, 8 פרקי אנימציה

אורך השיעור

45 דקות

Helen Doron English Enrich Polly Follows the Stars Course Logo
polly follows the stars course logo helen doron enrich

Polly Follows the Stars

מגיל: 5 שנים – 7 שנים

קורס זה הינו קורס משמח, מרתק ומוזיקלי במיוחד, המתאים לילדים שהחלו להחשף, בצורה זו או אחרת, לשפה האנגלית באמצעות שירים, טלוויזיה ואמצעי מדיה נוספים ושונים. הקורס מצליח גם בלימוד אנגלית לילדים שנחשפים לראשונה לשפה.

פרטי הקורס >

Helen Doron English Enrich Polly Follows the Stars Course Logo

Polly Follows the Stars

גיל: 5 שנים – 7 שנים

קורס זה הינו קורס משמח, מרתק ומוזיקלי במיוחד, המתאים לילדים שהחלו להחשף, בצורה זו או אחרת, לשפה האנגלית באמצעות שירים, טלוויזיה ואמצעי מדיה נוספים ושונים. הקורס מצליח גם בלימוד אנגלית לילדים שנחשפים לראשונה לשפה.

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

650 מילים – 17 שירים מקוריים, 8 פרקי אנימציה

אורך השיעור

45 דקות

Helen Doron Enrich Courses Books_Polly Stars

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

650 מילים – 17 שירים מקוריים, 8 פרקי אנימציה

אורך השיעור

45 דקות

Helen Doron English Enrich Super Nature 1 Course Logo

Super Nature 1

מגיל: 6 שנים – 7 שנים

קורס זה עוסק בנושאי טבע, אקולוגיה וקיימות. השיעורים מתקדמים דרך הרפתקאותיה של קלואי, ילדה בעלת יכולות מיוחדות הנרתמת לעזרת חבריה, אנשים אחרים ובעלי חיים. התלמידים לומדים אנגלית מדוברת באמצעות 7 שירים המלווים את הקורס, לצד הפעלות ונושאים ייחודיים.

פרטי הקורס >

Helen Doron English Enrich Super Nature 1 Course Logo
super nature 1 course picture helen doron enrich

Super Nature 1

מגיל: 6 שנים – 7 שנים

קורס זה עוסק בנושאי טבע, אקולוגיה וקיימות. השיעורים מתקדמים דרך הרפתקאותיה של קלואי, ילדה בעלת יכולות מיוחדות הנרתמת לעזרת חבריה, אנשים אחרים ובעלי חיים. התלמידים לומדים אנגלית מדוברת באמצעות 7 שירים המלווים את הקורס, לצד הפעלות ונושאים ייחודיים.

מספר השיעורים

70 מפגשים

אוצר מילים

1,100 מילים

אורך השיעור

45 דקות

Helen Doron Enrich Courses Books_Super Nature 1

מספר השיעורים

70 שיעורים

אוצר מילים

1,100 מילים

אורך השיעור

45 דקות

Super Nature 2

מגיל: 7 שנים – 8 שנים

קורס זה עוסק בנושאי טבע, אקולוגיה וקיימות. השיעורים מתקדמים דרך הרפתקאותיה של קלואי, ילדה בעלת יכולות מיוחדות הנרתמת לעזרת חבריה, אנשים אחרים ובעלי חיים. התלמידים לומדים אנגלית מדוברת באמצעות 7 שירים המלווים את הקורס, לצד הפעלות ונושאים ייחודיים. קורס זה הינו קורס המשך ל-Super Nature 1 וכולל נושאים מורכבים ומתקדמים יותר בתחומי הדקדוק וההגייה בשפה האנגלית לילדים.

פרטי הקורס >

Helen Doron English Enrich Course Super Nature 1 Logo
super nature 2 course picture helen doron enrich

Super Nature 2

מגיל: 7 שנים – 8 שנים

קורס זה עוסק בנושאי טבע, אקולוגיה וקיימות. השיעורים מתקדמים דרך הרפתקאותיה של קלואי, ילדה בעלת יכולות מיוחדות הנרתמת לעזרת חבריה, אנשים אחרים ובעלי חיים. התלמידים לומדים אנגלית מדוברת באמצעות 7 שירים המלווים את הקורס, לצד הפעלות ונושאים ייחודיים. קורס זה הינו קורס המשך ל-Super Nature 1 וכולל נושאים מורכבים ומתקדמים יותר בתחומי הדקדוק וההגייה בשפה האנגלית לילדים.

מספר השיעורים

76 מפגשים

אוצר מילים

1,100 מילים

אורך השיעור

60 דקות

Helen Doron Enrich Courses Books_Super Nature 2

מספר השיעורים

76 שיעורים

אוצר מילים

1,100 מילים

אורך השיעור

60 דקות

Helen Doron English Enrich Course Botty the Robot Logo
botty the robot course logo helen doron enrich

Botty the Robot

מגיל: 8 שנים – 9 שנים

קורס זה, בין הקורסים הותיקים והפופולריים ביותר, שם דגש על תחומי ההגייה והדקדוק בשפה האנגלית ומפתח כישורי קריאה וכתיבה בסיסיים. התלמידים נעזרים ב- 12 שירים מקוריים ומפתחים אוצר מילים רחב בן 1,400 מילים.

פרטי הקורס >

botty the robot course picture helen doron enrich

Botty the Robot

מגיל: 8 שנים – 9 שנים

קורס זה, בין הקורסים הותיקים והפופולריים ביותר, שם דגש על תחומי ההגייה והדקדוק בשפה האנגלית ומפתח כישורי קריאה וכתיבה בסיסיים. התלמידים נעזרים ב- 12 שירים מקוריים ומפתחים אוצר מילים רחב בן 1,400 מילים.

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

1,400 מילים

אורך השיעור

60 דקות

Helen Doron Enrich Courses Books_ Botty the Robot

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

1,400 מילים

אורך השיעור

60 דקות

Paul Ward’s World - Make New Friends

מגיל: 8 שנים – 10 שנים

קורס זה הינו דו-שנתי, השם דגש על אנגלית מדוברת, קריאה, כתיבה והגייה נכונה. הקורס עוקב אחר הרפתקאותיו של פול וורד במקומות שונים מסביב לעולם, וחושף את התלמידים לערכים ותרבויות שונות. את הקורס מלווים 8 שירים מקוריים המוסיפים להנאה ולכיף שבלמידה.

פרטי הקורס >

Paul Ward’s World - Make New Friends

מגיל: 8 שנים – 10 שנים

קורס זה הינו דו-שנתי, השם דגש על אנגלית מדוברת, קריאה, כתיבה והגייה נכונה. הקורס עוקב אחר הרפתקאותיו של פול וורד במקומות שונים מסביב לעולם, וחושף את התלמידים לערכים ותרבויות שונות. את הקורס מלווים 8 שירים מקוריים המוסיפים להנאה ולכיף שבלמידה.

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

850 מילים

אורך השיעור

60 דקות

Helen Doron Enrich English Course Paul Ward World1

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

850 מילים

אורך השיעור

60 דקות

Paul Ward’s World - Let's Go

מגיל: 9 שנים – 11 שנים

קורס זה הינו דו-שנתי, השם דגש על אנגלית מדוברת, קריאה, כתיבה והגייה נכונה. הקורס עוקב אחר הרפתקאותיו של פול וורד במקומות שונים מסביב לעולם, וחושף את התלמידים לערכים ותרבויות שונות. את הקורס מלווים 8 שירים מקוריים המוסיפים להנאה ולכיף שבלמידה.

פרטי הקורס >

Paul Ward’s World - Let's Go

גיל: מגיל 9 שנים – 11 שנים

קורס זה הינו דו-שנתי, השם דגש על אנגלית מדוברת, קריאה, כתיבה והגייה נכונה. הקורס עוקב אחר הרפתקאותיו של פול וורד במקומות שונים מסביב לעולם, וחושף את התלמידים לערכים ותרבויות שונות. את הקורס מלווים 8 שירים מקוריים המוסיפים להנאה ולכיף שבלמידה.

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

850 מילים

אורך השיעור

45 דקות

Helen Doron Enrich English Course Paul Ward World2

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

850 מילים

אורך השיעור

45 דקות

paul ward and the treasure course logo helen doron enrich

Paul Ward and the Treasure

מגיל: 11 שנים – 13 שנים

קורס זה הינו למתקדמים במיוחד ושם דגש על מיומנויות קריאה וכתיבה, מבנה דקדוקי והגייה נכונה באנגלית. במסגרת השיעורים התלמידים עוקבים אחר הרפתקאותיהם של פול וורד וחבריו בבית הספר התיכון כשהם פותרים תעלומה מסתורית ומהנה במיוחד.

פרטי הקורס >

Helen Doron English Enrich Course Paul Wards Treasure Logo
paul ward and the treasure course picture helen doron enrich

Paul Ward and the Treasure

מגיל: 11 שנים – 13 שנים

קורס זה הינו למתקדמים במיוחד ושם דגש על מיומנויות קריאה וכתיבה, מבנה דקדוקי והגייה נכונה באנגלית. במסגרת השיעורים התלמידים עוקבים אחר הרפתקאותיהם של פול וורד וחבריו בבית הספר התיכון כשהם פותרים תעלומה מסתורית ומהנה במיוחד.

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

2,000 מילים

אורך השיעור

60 דקות

Helen Doron Enrich Courses Books_Paul Ward and the Treasure

מספר השיעורים

40 מפגשים

אוצר מילים

2,000 מילים

אורך השיעור

60 דקות