9860 Views

אנגלית לילדים: במקום ניסוי וטעיה, קבלו עקרונות של שיטה מוכחת

איך להקנות את השפה האנגלית לילדים? כיום קיימת הסכמה רחבה, שככל שמתחילים ללמוד שפה זרה מוקדם יותר – כך יהיה קל יותר לילד לרכוש אותה. כמה מוקדם? פעם חשבו שכדאי להתחיל בשנים הראשונות של בית הספר, אחר כך הקדימו לגן חובה, כיום הורים מחפשים חוגי אנגלית לילדים כבר מגיל 3 חודשים.

אם גם אתם בין ההורים שמעוניינים לתת לילד נקודת זינוק טובה יותר, והגעתם למסקנה שכדאי שאנגלית לילדים היא הדרך, אנו מציעים לבדוק מספר פרמטרים חשובים, לפני שבוחרים בשיטה שמתאימה לילדכם:

חוג אנגלית לילדים בגילאי 3 חודשים – 3 שנים >>

חוג אנגלית לילדים בגילאי 3 – 9 שנים >>

חוג אנגלית לילדים בגילאי 9 – 12 שנים >>

אנגלית לילדים: לומדים בדרך הטבעית

למידת אנגלית לילדים או כל שפה זרה אחרת, דומה מאוד לאופן שבו נלמדת שפת האם שלהם. כשאנחנו רוצים ללמד את התינוק שלנו מילה חדשה אנחנו נותנים לה שם בהקשר של השיחה. כך למשל. אם הילד מבקש 'את זה', אנחנו יכולים לענות לו 'בבקשה, הנה הכפית'. המילה 'כפית' נאמרת בקונטקסט הרלבנטי והילד לומד שהשם של הכפית הוא 'כפית'. זוהי השיטה הטבעית ללמידת שפה – תוך כדי הפעילות היומיומית.

כדאי לשים לב האם זה האופן שבו מלמדים את הילד מילים חדשות בתכנית או קורס אנגלית לילדים שבחרתם – כי זו הדרך היעילה והטבעית ביותר ללמוד, מבלי להעמיס על הילד – הילד לומד ולא מרגיש שהוא נמצא במסגרת חינוכית.

אנגלית לילדים, אנגלית לילדים, ושוב – אנגלית לילדים: חזרתיות היא המפתח

אם נמשיך את הקו של הלמידה הטבעית שהזכרנו, נגלה כמובן שהתינוק שהצגנו לו את המילה 'כפית' לא זכר אותה מייד וידע לדקלם אותה למחרת. ההורים חוזרים על כך בכל ארוחה, בכל יום, עד שהיא נספגת. זוהי תכונה נוספת שחשוב לחפש בתכנית אנגלית לילדים שתבחרו בה – חזרתיות. אצל ילדים שונים הלמידה 'שוקעת' אחרי מספר חזרות שונה – כדי לוודא שמה שנלמד לא נשכח, מומלץ להקפיד על חזרה על החומר הנלמד וחשוב שלשיטה שבחרתם יש דרך לעשות זאת מבלי לשעמם או לעייף את הילד.

אנגלית לילדים: כוחה של הקבוצה

הורים רבים מתלבטים בין מורה פרטי לבין חוג אנגלית לילדים. מחקרים עדכניים מראים שלמידה בקבוצה מפתחת הרבה יותר ומתאימה הרבה יותר לכישורים שהילדים ידרשו להם באתגרים שעומדים בפניהם בעתיד. הקבוצה מאפשרת לילדים להיתרם גם מחבריהם, מלמדת כישורים של שיתוף פעולה ומאפשרת הנאה משותפת. בכל הקשור ללמידת אנגלית לילדים – למידה בקבוצות קטנות של עד 8 ילדים היא אידיאלית.

אנגלית לילדים – מורה טוב מורה לחיים

כמו בכל מקצוע, הרבה פעמים מה שקובע אם הילד יאהב את הלימוד ויפיק ממנו את המירב הוא המורה. מורה מנוסה, שעברה הכשרה מקיפה, מקפידה ללמוד ולהשתלם, יש לה סבלנות ואהבה לילדים היא המפתח להצלחה ברכישת אנגלית לילדים.

רוצים לדעת עוד על חוגי אנגלית לילדים שמתאימים במיוחד לילדיכם?

חוג אנגלית לילדים בגילאי 3 חודשים – 3 שנים >>

חוג אנגלית לילדים בגילאי 3 – 9 שנים >>

חוג אנגלית לילדים בגילאי 9 – 12 שנים >>

[Heateor-SC]
9861 Views

אנגלית לילדים: במקום ניסוי וטעיה, קבלו עקרונות של שיטה מוכחת

איך להקנות את השפה האנגלית לילדים? כיום קיימת הסכמה רחבה, שככל שמתחילים ללמוד שפה זרה מוקדם יותר – כך יהיה קל יותר לילד לרכוש אותה. כמה מוקדם? פעם חשבו שכדאי להתחיל בשנים הראשונות של בית הספר, אחר כך הקדימו לגן חובה, כיום הורים מחפשים חוגי אנגלית לילדים כבר מגיל 3 חודשים.

אם גם אתם בין ההורים שמעוניינים לתת לילד נקודת זינוק טובה יותר, והגעתם למסקנה שכדאי שאנגלית לילדים היא הדרך, אנו מציעים לבדוק מספר פרמטרים חשובים, לפני שבוחרים בשיטה שמתאימה לילדכם:

חוג אנגלית לילדים בגילאי 3 חודשים – 3 שנים >>

חוג אנגלית לילדים בגילאי 3 – 9 שנים >>

חוג אנגלית לילדים בגילאי 9 – 12 שנים >>

אנגלית לילדים: לומדים בדרך הטבעית

למידת אנגלית לילדים או כל שפה זרה אחרת, דומה מאוד לאופן שבו נלמדת שפת האם שלהם. כשאנחנו רוצים ללמד את התינוק שלנו מילה חדשה אנחנו נותנים לה שם בהקשר של השיחה. כך למשל. אם הילד מבקש 'את זה', אנחנו יכולים לענות לו 'בבקשה, הנה הכפית'. המילה 'כפית' נאמרת בקונטקסט הרלבנטי והילד לומד שהשם של הכפית הוא 'כפית'. זוהי השיטה הטבעית ללמידת שפה – תוך כדי הפעילות היומיומית.

כדאי לשים לב האם זה האופן שבו מלמדים את הילד מילים חדשות בתכנית או קורס אנגלית לילדים שבחרתם – כי זו הדרך היעילה והטבעית ביותר ללמוד, מבלי להעמיס על הילד – הילד לומד ולא מרגיש שהוא נמצא במסגרת חינוכית.

אנגלית לילדים, אנגלית לילדים, ושוב – אנגלית לילדים: חזרתיות היא המפתח

אם נמשיך את הקו של הלמידה הטבעית שהזכרנו, נגלה כמובן שהתינוק שהצגנו לו את המילה 'כפית' לא זכר אותה מייד וידע לדקלם אותה למחרת. ההורים חוזרים על כך בכל ארוחה, בכל יום, עד שהיא נספגת. זוהי תכונה נוספת שחשוב לחפש בתכנית אנגלית לילדים שתבחרו בה – חזרתיות. אצל ילדים שונים הלמידה 'שוקעת' אחרי מספר חזרות שונה – כדי לוודא שמה שנלמד לא נשכח, מומלץ להקפיד על חזרה על החומר הנלמד וחשוב שלשיטה שבחרתם יש דרך לעשות זאת מבלי לשעמם או לעייף את הילד.

אנגלית לילדים: כוחה של הקבוצה

הורים רבים מתלבטים בין מורה פרטי לבין חוג אנגלית לילדים. מחקרים עדכניים מראים שלמידה בקבוצה מפתחת הרבה יותר ומתאימה הרבה יותר לכישורים שהילדים ידרשו להם באתגרים שעומדים בפניהם בעתיד. הקבוצה מאפשרת לילדים להיתרם גם מחבריהם, מלמדת כישורים של שיתוף פעולה ומאפשרת הנאה משותפת. בכל הקשור ללמידת אנגלית לילדים – למידה בקבוצות קטנות של עד 8 ילדים היא אידיאלית.

אנגלית לילדים – מורה טוב מורה לחיים

כמו בכל מקצוע, הרבה פעמים מה שקובע אם הילד יאהב את הלימוד ויפיק ממנו את המירב הוא המורה. מורה מנוסה, שעברה הכשרה מקיפה, מקפידה ללמוד ולהשתלם, יש לה סבלנות ואהבה לילדים היא המפתח להצלחה ברכישת אנגלית לילדים.

רוצים לדעת עוד על חוגי אנגלית לילדים שמתאימים במיוחד לילדיכם?

חוג אנגלית לילדים בגילאי 3 חודשים – 3 שנים >>

חוג אנגלית לילדים בגילאי 3 – 9 שנים >>

חוג אנגלית לילדים בגילאי 9 – 12 שנים >>